Rizal and The Netherlands

Tot op heden is er slechts een vertaling verschenen van een werk van Jose Rizal. Het betreft Noli Me Tangere welke in 1912 is gepubliceerd in Soerabaja, destijds Nederlands-Indië.Het was vertaald naar het Nederlands door Dr. Abraham Anthony Fokker (Batavia, 27 september 1862- ‘s-Gravenhage 1 jan. 1927). Via het project Gutenberg is Noli Me Tangere voor het publiek beschikbaar www.gutenberg.org/files/21848/21848-h/21848-h.htm

IMG_4203a

Rizal is – zover bekend – nimmer in Nederland geweest. Wel had hij de  Max Havelaar van Multatuli (Eduard Douwes Dekker) in Londen in 1888 gelezen. In een brief d.d. 6 december 1888 aan Ferdinand Blumentritt schreef hij “Multatuli’s book which i shall send you, as soon as i receive it, is extraordinarily interesting”. Hij heeft waarschijnlijk de Engelse vertaling uit 1868 van Alphonse baron Nahuys gelezen. De latere executie van Rizal is ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven.

doodrizal

Bron: Rotterdamsche Courant, 03-01-1897

Om de nalatenschap van de nationale Filippijnse held Jose Rizal te promoten in Nederland is ook – in navolging – van Belgie, Duitsland, Frankrijk een afdeling van de Order of Knights of Rizal opgericht. The Chapter The Hague is in 2015 gecharterd door de Order of Knights of Rizal – International Headquarters in Manila. De Order of Knights of Rizal is de enige ridderlijk orde opgericht door parlementsakte van de Republiek der Filippijnen. De decoraties zijn officieel door de Filippijnse staat erkent.

NIEUWS: Sinds juni 2019 is er een gemoderniseerde vertaling van de Noli Me Tangere veschenen bij Arpenco Uitgeverij te Zoetermeer. Voor meer informatie: http://www.arpenco.nl

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s