Rizal and The Netherlands

Tot voor kort was er slechts een vertaling verschenen van een werk van Jose Rizal. Het betreft Noli Me Tangere welke in 1912 werd gepubliceerd in Soerabaja, destijds Nederlands-Indië.Het was vertaald naar het Nederlands door Dr. Abraham Anthony Fokker (Batavia, 27 september 1862- ‘s-Gravenhage 1 jan. 1927). Via het project Gutenberg is Noli Me Tangere voor het publiek beschikbaar www.gutenberg.org/files/21848/21848-h/21848-h.htm

IMG_4203a

Sinds juni 2019 heeft Arpenco Uitgeverij een door Gerard Arp een moderne vertaling van de Noli uitgebracht .Voor meer informatie: www.arpenco.nl

Rizal is – zover bekend – nimmer in Nederland geweest. Wel had hij de  Max Havelaar van Multatuli (Eduard Douwes Dekker) in Londen in 1888 gelezen. In een brief d.d. 6 december 1888 aan Ferdinand Blumentritt schreef hij “Multatuli’s book which i shall send you, as soon as i receive it, is extraordinarily interesting”. Hij heeft waarschijnlijk de Engelse vertaling uit 1868 van Alphonse baron Nahuys gelezen. De latere executie van Rizal is ook in Nederland niet onopgemerkt gebleven.

doodrizal

Bron: Rotterdamsche Courant, 03-01-1897

Om de nalatenschap van de nationale Filippijnse held Jose Rizal te promoten in Nederland is ook – in navolging – van Belgie, Duitsland, Frankrijk een afdeling van de Order of Knights of Rizal opgericht. The Chapter The Hague is in 2015 gecharterd door de Order of Knights of Rizal – International Headquarters in Manila. De Order of Knights of Rizal is de enige ridderlijk orde opgericht door parlementsakte van de Republiek der Filippijnen. De decoraties zijn officieel door de Filippijnse staat erkent.